Cổng Thanh Toán

 

 

1.Ngân hàng Á Châu ACB 

Chủ Tk: NGUYỄN NGỌC THÀNH

STK: 133.68.8888

 Phòng Giao dịch Giảng Võ Hà Nội.

.............................................................

2. Ngân hàng Quốc Tế ( VIB)

Chủ Tk: NGUYỄN NGỌC THÀNH

STK0027-0406-0129-865

Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Long biên - Hà nội

.............................................................

3.Ngân Hàng Ngoại Thương Vietcombank ( VCB)

Chủ Tk: NGUYỄN NGỌC THÀNH

Số Tk: 0011-0043-99176

Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội

.............................................................

4.Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Chủ Tk: NGUYỄN NGỌC THÀNH

Số Tk: 190 - 330 - 9700 - 2017

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi Nhánh Thăng Long

.............................................................

5.Ngân Hàng Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam

Chủ Tk : NGUYỄN NGỌC THÀNH

Số Tk: 1500 - 2059 - 82274

Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hà Nội